PR NEWS

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สยามคูโบต้า เปิดเวทีสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ “Agri Forum 2018” ร่วมพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยยุคเกษตร 4.0

20/08/2018

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สยามคูโบต้า

เปิดเวทีสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ “Agri Forum 2018”  ร่วมพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยยุคเกษตร 4.0

พร้อมพบนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคตครั้งแรกในประเทศไทย

กับงาน “KUBOTA Showcase 2018” ภายใต้แนวคิด “The Power of Agri-Innovation”

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา “Agri Forum 2018” เปิดเวทีระดมความรู้และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยในยุคเกษตร 4.0 จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาให้ความรู้ในการทำเกษตรยุค 4.0 การประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรแม่นยำ และร่วมเปิดมุมมองเกษตรสมัยใหม่ พร้อมพบการแสดงนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคตจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด “The Power of Agri-Innovation” หรือ “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายนนี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ทิศทางภาคการเกษตรของไทยมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก เพื่อเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 โดยพบว่าปัจจุบันปัญหาของภาคเกษตรกรไทยมี 3 เรื่องหลัก คือ ทุน ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และเรื่องการตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ซึ่ง 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร พัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานสู่การพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

“กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำการเกษตรเพื่อรายได้ที่มั่นคง จึงได้ร่วมมือครั้งแรกกับ สยามคูโบต้าจัดงานสัมมนา Agri Forum 2018 เนื่องจากกรมฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้ามาร่วมฟัง และเรียนรู้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรก้าวสู่การทำการเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องสร้างทักษะและกระบวนการทำการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักแทนที่การใช้แรงงานคน รวมถึงการทำการเกษตรในอนาคตที่ต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทำงานอย่างแม่นยำ ช่วยลดต้นทุนและความสูญเสียในการผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร” นางดาเรศร์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้นำในการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยมายาวนานกว่า 40 ปี ในปีนี้ บริษัทฯ จึงจัดงานใหญ่ 2 งานด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “The Power of Agri-Innovation” หรือ “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” แบ่งเป็น งานสัมมนา “Agri Forum 2018”  ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเปิดเวทีระดมความรู้และแนวทางพัฒนาเกษตรกรไทยในยุคเกษตร 4.0 พร้อมความรู้ในการประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรแม่นยำ โดยมีวิทยากรทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายท่าน เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ และ งาน  “KUBOTA Showcase 2018”  เป็นการแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นมาโชว์ในงานซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทั้ง 2 งานนี้ บริษัทฯ จะจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ได้ฟังสาระความรู้และสัมผัสกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัย

สำหรับงานสัมมนา Agri Forum 2018 จะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 ..นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานีฮอลล์ 6 โดยมีปฐกถาพิเศษ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. “ทิศทางของนโยบายภาคการเกษตรไทย” โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 2. “การเข้าสู่เกษตร 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม” โดยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ 3. หัวข้อ Power of Precision Agriculture Innovationโดยนายริวจิ โอจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาจากวิทยากรพิเศษจากหลายภาคส่วน ภายใต้หัวข้อ “Agri-Innovation: The Future is Now” และนิทรรศการ “The Power of Agri-Innovation”

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของงาน KUBOTA Showcase 2018 จะจัดขึ้นต่อเนื่องกันในวันที่ 1-2 ..นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานีฮอลล์ 5 แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 2 โซน ประกอบด้วย 1.โซนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS)  2. โซนเกษตรครบวงจร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก รวมทั้งแนวคิดการทำเกษตรรายได้สูง (KUBOTA (Agri) Solutions and Max Revenue Farming Concept) และไม่เพียงเท่านี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้พบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยนำเข้าจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น โดยทุกท่านจะได้เปิดประสบการณ์เกษตรยุค 4.0 และสัมผัสนวัตกรรมการเกษตรล้ำสมัย ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดงาน Agri Forum และ KUBOTA Showcase 2018 ในอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือนกันยายน และภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเดือนเดือนตุลาคม โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Agri Forum 2018 สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook.com/siamkubotaclub หรือ โทร. 063-204-1330

 

No Comments

    Leave a Reply