News

เมืองปทุมชูเสน่ห์ท้องถิ่นปลุกกระแส “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 19 – 24 ก.ย.นี้ ที่เซียร์ รังสิต

19/09/2018

ปทุมธานี จัดงาน มหกรรมรวมพล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขานรับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ  กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

(19 ก.ย. 61) นายพล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมรวมพล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี”  ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยมี  นายวีระชาติ  สมบูรณ์วิทย์  พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP และพี่น้อง ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมา กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 – 24  กันยายน 2561 ณ ชั้นใต้ดิน  ศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต

นายพล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้โครงการ  “ไทยนิยม ยั่งยืน” มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง  โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน  สร้างรายได้ให้กับชุมชน  พร้อมทั้งพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น  ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้  และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึง สำหรับปทุมธานีนั้น เป็นจังหวัดที่มี “เสน่ห์ชุมชน” หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยมอญ วิถีชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา ตลาดวิถีชุมชน  ตลาดน้ำ  อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางแบบเช้าไป-เย็นกลับได้  ช่วยเติมเต็มความสุขในวันหยุดสั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

ด้านนายวีระชาติ  สมบูรณ์วิทย์  พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี  เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า แอ่งเล็ก เช็คอิน ถือเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน  มุ่งหวังให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานใน ชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบ เดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่าง ๆ  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการหมู่บ้าน  OTOP นวัตวิถี จำนวน 27 หมู่บ้าน 7 อำเภอ ซึ่งเป็นการรวมข้อมูล “แอ่งเล็ก” จังหวัดปทุมธานี  จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบ “เสน่ห์ชุมชน” ในแต่ละอำเภอ เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนหมู่ 6 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรีแหล่งเรียนรู้การทำนาแบบลดต้นทุน / บ้านท้ายดง อ.สามโคก แหล่งไหว้พระชื่อดัง ของนักท่องเที่ยวสายบุญ / บ้านบางเดื่อ และบ้านต้นโพธิ์ อ.เมืองปทุมธานี แหล่งชุมชนชาวมอญ ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ชาวมอญไว้ได้เป็นอย่างดี /  บ้านแสนสุขสกัดห้า อ.หนองเสือ  แหล่งผลิตข้าวหอมปทุมธานี Signature ของจังหวัด  และยังมีกิจกรรม “การปั่นจักรสามรัตน์” ซึ่งเป็นการปั่นชมวิถีชุมชนระหว่างเขตตำบลนพรัตน์ และตำบลบึงกาสาม  และยังเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอีก 5 หมู่บ้าน เช่น วัดป่า คลอง 11 (ตำนานวัดป่าคำชะโนด 2) , วัดจุฬาจินดาราม (หลวงพ่อโสธรจำลอง) เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงาน  ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 50ร้านค้า รวมทั้งสินค้าดีนาทีทอง และความบันเทิงอื่นอีกมากมาย ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 24 กันยายน  ณ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ทั้งนี้  การจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วัฒนธรรม  สร้างรายได้ให้กับชุมชน  โดยเน้นยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ในกลุ่ม D หรือกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ให้มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด  ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึง

No Comments

    Leave a Reply