News

เกษตรฯ ใช้งานวิจัยเปิดตลาดราชินีผลไม้ดันไปไต้หวันสำเร็จ

21/05/2019
กรมวิชาการเกษตร สลายกฎไต้หวันห้ามนำเข้ามังคุดไทยอ้างมีศัตรูพืชกักกัน  สุดท้ายยอมรับงานวิจัยกำจัดแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีอบไอน้ำสยบไข่แมลงวันได้ทั้งหมด  ยอมเปิดตลาดให้ราชินีผลไม้ไทย  คาดส่งออกล็อตแรกได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้ไม่น้อยกว่า 65 ตัน  คิดเป็นมูลค่าเกือบ 10 ล้านบาท 
นางสาวเสริมสุข   สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  มังคุดเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวัน  ซึ่งที่ผ่านมาไต้หวันได้นำเข้ามังคุดจากประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ  อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานกักกันและตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ไต้หวันได้ออกประกาศห้ามนำเข้ามังคุดจากประเทศไทยไปจำหน่ายที่ไต้หวัน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2546   ด้วยเหตุผลมังคุดเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของไต้หวันจำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ Bactrocera carambolae, B. papayae, B.
ภายหลังจากไต้หวันยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากประเทศไทย  กรมวิชาการเกษตร  ได้เสนอวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ให้ไต้หวันพิจารณาหลายวิธี  โดยไต้หวันให้การยอมรับวิธีการอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส  นาน 58 นาที  ก่อนการส่งออก ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกับที่ดำเนินการส่งออกมังคุดไปประเทศญี่ปุ่น
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า ในปี 2560 เจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวัน ได้เดินทางมาร่วมทำการทดลองวิจัยด้วยวิธีการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย  ผลการทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถกำจัดระยะไข่ของแมลงวันผลไม้ตายได้อย่างหมดสิ้น  ไต้หวันจึงได้จัดส่งร่างเงื่อนไขการนำเข้าผลมังคุดสดส่งออกจากไทยไปไต้หวันให้ฝ่ายไทยพิจารณา    ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหนังสือตอบรับร่างเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว    โดยทุกครั้งที่จะมีการส่งออกไต้หวันจะส่งเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบกระบวนการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทยเพื่อควบคุมการส่งออกมังคุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด   โดยจะเริ่มมีการส่งออกมังคุดสดในล็อตแรกได้ประมาณเดือนกรกฏาคม นี้   คาดว่าในปี 2562 ไต้หวันจะมีการนำเข้ามังคุดจากไทยไม่ต่ำกว่า 65 ตัน  คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
“เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีที่กรมวิชาการเกษตรสามารถเปิดตลาดส่งออกมังคุดไปไต้หวันได้อีกครั้ง   หลังจากไต้หวันยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากไทยมานานกว่า 15 ปี  จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งออกมังคุดสดไปไต้หวันส่งข้อมูลโรงงานอบไอน้ำให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการจัดส่งให้ไต้หวันพิจารณาล่วงหน้า  รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกมังคุดไปไต้หวันแต่ไม่มีโรงงานอบไอน้ำ  สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช   สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   กรมวิชาการเกษตร โทร 02 940 6770 ต่อ 141 ,142 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

No Comments

    Leave a Reply