PR NEWS

ลงนาม MOU อ.ส.ค. ร่วมกับมูลนิธิปูลังกำปง

18/09/2018

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนาวาอากาศตรี       สนั่น กัณหาชาติ ประธานกรรมการมูลนิธิปูลังกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเลี้ยงโคนมและการผลิต ผลิตภัณฑ์นมในเขตภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply