PR NEWS

STC จัดกิจกรรม “STC Air Field Run 2020” เปิดประสบการณ์วิ่งบนสนามบินแห่งแรกและแห่งเดียว

13/12/2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดกิจกรรม “STC Air Field Run 2020เปิดประสบการณ์วิ่งแนวใหม่ให้กับนักวิ่งมืออาชีพและสมัครเล่นในประเทศไทย ด้วยการวิ่งบนสนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วิทยาเขตราชบุรี) ในบรรยากาศสบายๆ ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งดอกปอเทือง และธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งให้มากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Thailand Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่สนามบินโพธารามและเป็นทุนการศึกษาของเยาชนในท้องถิ่นต่อไป

No Comments

    Leave a Reply