News

“เฉลิมชัย” โพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวดีเกษตรกร หลัง สศก.สั่งจ่ายเช็ค ธ.ก.ส. งวดแรกวันนี้ ยืนยัน 15 พ.ค.

13/05/2020

เยียวยาเกษตรกร 1 ล้านรายแรก ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และจะจ่ายทุกวัน วันละ 1 ล้านคน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟชบุ๊กส่วนตัว ว่า วันนี้ถือว่ามีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร ถึงความคืบหน้าการ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทำหน้าที่นายทะเบียน รวบรวมและจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้รับแจ้งจาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะนายทะเบียน ว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณ ได้โอนงบประมาณให้ สศก. เรียบร้อยแล้วจำนวน 150,000 ล้านบาท โดย สศก. ดำเนินการจ่ายเช็คให้ ธ.ก.ส. ในวันนี้แล้ว (13 พฤษภาคม 2563) เป็นรอบแรก จำนวน 25,000 ล้านบาท และรอบต่อไปในวันที่ 20 พฤษภาคม 25,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส. ทุกอาทิตย์ รวม 6 งวด เพื่อให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป ซึ่ง ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร
รอบแรกในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จำนวน 1 ล้านราย เป็นเงิน 5,000 ล้านบาท และดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันๆ ละ 1 ล้านราย

อย่างไรก็ตาม กรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ ได้ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น และเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

No Comments

    Leave a Reply