News

สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด จ่ายเงินชดเชยรายได้รีดน้ำนมส่งไม่ทัน แก่สมาชิก 15 ราย วงเงิน 89,000 บาท

08/05/2020

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายปรีชา พิกุนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด และสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม จากเหตุวาตภัย ที่เกิดในช่วงกลางดึกของวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

นางสุมิตรา กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่า อาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ บางส่วน ซุ้มประตูทางเข้าธนาคารโคทดแทนฝูง ห้องควบคุมเครื่องชั่ง ประตู หลังคาห้องจำหน่ายยาเวชภัณฑ์ และอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ประเมินความเสียหายประมาณ 300,000 บาทเศษ ในส่วนของฟาร์มสมาชิกทั้งหมด จำนวน 90 ฟาร์ม ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง จำนวน 4 ฟาร์ม และได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 86 ฟาร์ม รวมทั้งโคนมได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต อาคารและอุปกรณ์ต่างๆในฟาร์มเสียหาย ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ประเมินความเสียหายประมาณ 1,000,000 บาทเศษ ทำให้สมาชิกบางรายไม่สามารถรีดนมและส่งน้ำนมได้ทันตามกำหนดเวลา

 

โดยเบื้องต้น สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม 15 ราย เป็นการจ่ายเงินชดเชยรายได้จากค่าน้ำนมที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จำนวนเงิน 89,000 บาท และในภายหลังจากการสำรวจความเสียหายแล้ว ทางสหกรณ์ฯ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบในด้านอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

No Comments

    Leave a Reply