News

อธิบดีกรมการข้าวนำคณะลงพื้นที่พิษณุโลก ตรวจแปลงนำร่องปลูกข้าว กข 79 ข้าวนุ่มพันธุ์ใหม่เตรียมเจาะตลาดต่างประเทศ

07/08/2019

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการข้าวในตลาดโลกปัจจุบัน  มีความต้องการข้าวคุณภาพ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลกจะต้อง เข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดข้าวโลก รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวประเภทพื้นนุ่มที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ฮ่องกง และตลาดอาเซียน รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ และคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มความต้องการข้าวนุ่มเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการซื้อและตลาดมีโอกาสขยายตัวได้สูง

 

ขณะนี้พันธุ์ข้าวนุ่มที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดที่จะใช้แข่งขันในตลาด ต่างประเทศ คือ พันธุ์ข้าว กข79 ซึ่งกรมการข้าวได้รับรองพันธุ์เมื่อต้นปี 2562 และจากการประเมินโดย ผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความเห็นว่าเป็นพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ คุณภาพการสีดีมาก

ลำดับที่

จังหวัด

พื้นที่เป้าหมายโครงการ (ไร่)

พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

เกษตรกร (ราย)

1

สุพรรณบุรี

1,000

925.6

53

2

พิษณุโลก

2,000

1,660

79

3

ชัยนาท

1,537

1,537

52

4

พิจิตร

3,000

3,243

162

5

นครสวรรค์

578

578

24

6

สงขลา

200

197

15

7

นครศรีธรรมราช

1,800

934

31

รวม

10,115

9,074.6

416

ด้านนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเสริมว่า ขณะนี้กรมการข้าวได้จัดทำโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นการทดลองตลาดข้าวนุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันข้าวพื้นนุ่มในตลาดต่างประเทศ โดยโครงการนำร่องผลิตข้าวพันธุ์ กข79 มีพื้นที่เป้าหมาย ทั้งสิ้น 10,115 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 9,074.6 ไร่ เกษตรกร จำนวน 416 ราย ครอบคลุม 7 จังหวัด 18 อำเภอ 33 ตำบล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ายสมพงษ์ อ้นชาวนา ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้างบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้างบางกระน้อย เป็น 1 ในกลุ่มนำร่องผลิตข้าว กข 79 ซึ่งเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากปกติทางสมาชิกกลุ่มจำนวน 65 ราย จะปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สลับหมุนเวียนกับพันธุ์ต่างๆ ที่ตลาดต้องการพื้นที่รวม 1,000 กว่าไร่ พอทางภาครัฐให้การสนับสนุนข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มได้ โดยขณะนี้ได้ทำการปลูกข้าวพันธุ์ กข79 เป็นแปลงสาธิตจำนวน 14 ไร่ เพื่อศึกษาทดลองวิธีการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ โดยตั้งเป้าว่าในฤดูกาลหน้าจะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80% ของพื้นที่

สำหรับวิธีการปลูกข้าว กข 79 จะใช้เครื่องหย่อนกล้า ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ลงได้มาก จากเดิมทำนาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ใช้เครื่องหย่อนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากปลูกได้ประมาณ 1 เดือนเศษ พบว่าข้าวมีการเจริญเติบโต แตกกอดีมาก โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม จะติดตามผลในแปลงสาธิตนี้เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ต่อไป

 

พื้นที่ตำบลนครป่าหมาก เรียกได้ว่า เป็นดงดินดี น้ำชุ่ม มีน้ำตลอดทั้งปี สามารถปลูกข้าวได้ทุกพันธุ์ ถ้าข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีอนาคตดี ผมก็พร้อมจะทำเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นได้เห็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางกระน้อย กล่าวย้ำ

No Comments

    Leave a Reply