News

ชป.ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเลียบคลองตะกรุดน้ำเย็นทรุด

06/05/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ชาวบ้าน หมู่6 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกร้องให้ชลประทานช่วยซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า คลองตะกรุดน้ำเย็นเป็น คลองธรรมชาติ ที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่น โดยในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง วัดปริมาณฝนได้ 89 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในคลองห้วยพลำและน้ำกัดเซาะริมตลิ่งคลองตะกรุดน้ำเย็น ทำให้ถนนเลียบคลองทรุดตัวพังเป็นช่วงๆ เบื้องต้น กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหาย พร้อมประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ให้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมกับหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

No Comments

    Leave a Reply