News

ชป.ติดตามสถานการณ์น้ำกบินทร์บุรี และโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ หวังแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง ให้ชาวกบินทร์บุรี

08/09/2021

วันนี้ (8 กันยายน 2564) นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน กรมราชทัณฑ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองแควหนุมาน อำเภอกบินทร์บุรี และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ฯ ณ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ เป็นโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับแม่น้ำปราจีนบุรี มักประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในทุกปี ซึ่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา องคมนตรี ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าเพื่อสรุปแผนและการดำเนินงานของโครงการฯโดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุม


นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน มีแผนดำเนินการโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ 1.ขุดลอกและทำคันกั้นน้ำโดยรอบ ความจุประมาณ 100,000 ลบ.ม. 2.ถมคันดินสูง 4.00 ม. จากระดับดินเดิม 3.กำแพงกันดินแบบเสาเข็มตอก ชนิดใช้แผ่นเสียบกันดินสูง 4.00 ม. ความยาวกำแพงกันดินแบบแผ่นเสียบโดยประมาณ 320 ม. 4.ขุดลอกดินเดิมลึก 3.00 ม. รวมความลึกแก้มลิงทั้งหมด 7.00 ม. และ 5.ทำท่อรับน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรี มาเก็บกักไว้ในแก้มลิง ระยะทางประมาณ 300 เมตร ทั้งนี้ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถใช้ที่ดินของภาครัฐ เพื่อเป็นการชะลอน้ำ เมื่อเกิดสภาวะน้ำหลากในคลองแควหนุมาน และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่ง จะใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในฤดูแล้งได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply