News

ชป.สนับสนุนน้ำดิบผลิตประปาช่วยชาวอุดรธานีมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ

05/05/2020

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สนับสนุนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กว่า 700 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้ว่าขณะนี้จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้มีน้ำเพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้บางพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ แม้ว่าจะใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม กรมชลประทาน ไม่ได้นิ่งนอนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ

ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจสถานการณ์น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้ขอรับการสนับสนุน น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาท้องถิ่น ให้แก่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนากว้าง บ้านดงยาง บ้านนาทาม และบ้านโนนสวรรค์ รวม 742 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 2,366 ราย โดยปกติทั้ง 4 หมู่บ้าน จะใช้น้ำจากลำน้ำห้วยหลวงในการผลิตน้ำประปา ซึ่งมีอัตราการใช้น้ำประมาณ 200 ลบ.ม. ต่อวัน ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างฯประมาณ 31.60 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ คาดว่าจะสนับสนุนน้ำเพื่อผลิตประปาท้องถิ่นได้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 นี้

อย่างไรก็ตาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จะจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับผลิตน้ำประปาให้ชาวตำบลนากว้างได้อย่างเพียงพอ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนตกชุก จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด พร้อมทั้งขอให้มั่นใจว่าราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว จะมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้แน่นอน

 

No Comments

    Leave a Reply