News

เปิด “ตู้ซีพี ปันอิ่ม ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจชาวตรอกจันทน์

02/06/2020

การแบ่งปันสิ่งของในสถานการณ์โควิด-19 มีหลายรูปแบบทั้งนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลหรือชุมชนต่างๆ ล่าสุดในรูปแบบ “ตู้ปันสุข” โดยนำอาหารแห้งมาใส่ในตู้ตามชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายจังหวัด จากไอเดียเล็กๆ ที่ต้องการจะแบ่งปันสิ่งที่มี แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 กลายเป็นเสียงตอบรับอย่างดี

พนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)เช่นกัน ได้มีแนวคิดนำตู้ปันสุขมาแบ่งปันให้แก่ชาวชุมชนตรอกจันทน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือพี่น้องด้วยโครงการ “ซีพี ปันอิ่ม ปันสุข”

โครงการ “ซีพี ปันอิ่ม ปันสุข” นี้ เกิดจากกลุ่มพนักงานซีพีเอฟร่วมมือกับชุมชนชาวตรอกจันทร์ตั้งขึ้น เป็น “ตู้ปันอิ่ม ปันสุข” บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตู้ดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางในการปันความสุข จากผู้ให้ไปยังผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมสังคมเกื้อกูล สร้างชุมชนน่าอยู่

ชาวบ้านรอบๆ ชุมชนตรอกจันทน์ ทยอยเดินทางมาเลือกเครื่องดื่มและอาหารแห้ง เพื่อนำกลับไปประกอบอาหาร บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เห็นถึงการแบ่งปันของพนักงานซีพีเอฟและชาวไทยที่มีความพร้อมจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ผู้ใจบุญที่สนใจอยากนำสิ่งของมาร่วมแบ่งปัน ก็สามารถนำมาใส่ในตู้นี้ได้ทุกวันที่ อาคาร 7 ชั้น ซี.พี.ตรอกจันทน์ ถ.จันทน์ ซ.จันทน์ 24

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ “ตู้ปันอิ่ม ปันสุข” และพนักงานซีพีเอฟจิตอาสากันนะคะ…

No Comments

    Leave a Reply