News

เครือข่ายสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ลำพูน MOU ไปรษณีย์ไทย เปิดช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยพันธุ์อีดอ คุณภาพ AA ได้มาตรฐาน GAP ส่งตรงถึงผู้บริโภคปลายทาง สั่งซื้อได้แล้ว ที่ ปณ. ใกล้บ้าน หรือช่องทางออนไลน์ สะดวกง่ายเพียงคลิก

01/08/2019

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการค้าลำไย ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มแปลงใหญ่ ในจังหวัดลำพูน กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมมอบใบรับรอง GAP (Good agricultural practices) ให้แก่สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ จำนวน 201 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เกษตรกรเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกว่า 300 คนเข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นายสำเริง กล่าวว่า ความร่วมมือทางการค้าลำไยระหว่างทุกภาคส่วนในวันนี้ นับเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง โดยเฉพาะการส่งลำไยผ่านการขนส่งของไปรษณีย์ไทยที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคปลายทางสามารถสนับสนุนลำไยจากเกษตรกรชาวสวนลำพูนได้ ด้วยการสั่งซื้อให้ไปรษณีย์ไทยเป็นผู้แทนนำส่ง มอบเป็นของฝากแก่ญาติสนิท คนที่เคารพรัก หรือเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัด ทั้งยังได้บริโภคลำไยคุณภาพจากกลุ่มสหกรณ์ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงจากจังหวัดลำพูน

ด้าน นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรในเครือข่ายของสหกรณ์ได้รับใบรับรอง GAP แล้ว คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนสมาชิก และในปี 2562 นี้ สหกรณ์มีแผนที่จะกระจายผลผลิตลำไยปริมาณ 2,200 ตัน ด้วยการรวบรวมผลผลิตจำหน่ายให้กับตลาดปลายทาง อาทิ เทสโก้โลตัส แม็คโคร ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต เดอะมอลล์ และตลาดค้าส่ง อย่างไรก็ตาม การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีการลงนามจำนวนทั้งสิ้น 4 คู่ค้า ระหว่างคู่ค้าทั้งลำไยสดช่อ และลำไยสดร่วง ระหว่าง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด , บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กับกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลริมปิง ,สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด กับ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลริมปิง และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด กับ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลริมปิง ปริมาณรวม 2,200 ตัน โดยสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด และ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลริมปิง มีแผนจำหน่ายร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ปริมาณ 120 ตัน เพื่อกระจายผลผลิตไปถึงผู้บริโภคโดยตรง และผู้บริโภคปลายทางยังสามารถสั่งซื้อลำไยผ่านไปรษณีย์ใกล้บ้าน หรือ ผ่าน www.thailandpostmart.com

ขณะที่ นายสมเจตน์ วายุภาพ ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มีความตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวน มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น ผ่านเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังเกษตรกรในชุมชนต่างๆ โดยตรง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความมั่นคงมากขึ้น ด้วยการคัดสรรผลไม้เด่นจากทุกพื้นที่ส่งตรงจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศ ผ่านช่องทางการสั่งซื้อ www.thailandpostmart.com โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำพูน จำหน่ายและกระจายผลผลิตลำไยพันธุ์อีดอเกรดพรีเมียมมาตั้งแต่ปี 2553

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อลำไยพันธุ์อีดอในราคา 310 บาท จำนวน 5 กิโลกรัม ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.thailandpostmart.com หรือบริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th

No Comments

    Leave a Reply