Browsing Tag

สทนช

News

สทนช.เร่งรัดโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เก็บน้ำหน้าแล้ง หน่วงน้ำช่วงหลาก เพิ่มความมั่นคงน้ำเมืองขอนแก่น 

16/02/2021

สทนช.เร่งรัดมาตรการรับมือภัยแล้งปี 64 พื้นที่จ.ขอนแก่น  พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนเมืองขอนแก่น  เพิ่มแหล่งเก็บน้ำลำน้ำชี คาดหลังโครงการแล้วเสร็จเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 7.4ล้านลบ.ม.เป็น 35 ล้านลบ.ม. รองรับพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 3.5 หมื่นไร่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคให้ประชาชนได้กว่า 3 หมื่นราย นายชยันต์  เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน (ระยะที่1) ณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ว่า…