Browsing Tag

มกอช.

News

พิศาล เลขาธิการ มกอช. เน้นยกระดับ Q Restaurant Premium สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

10/09/2022

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำกับร้านพาทิโอ บูทิค เฮ้าส์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัต […]…