Browsing Tag

ข่าวกรมปศุสัตว์

News

กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรม “ปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ” ในพื้นที่ 10 จังหวัด ทั่วประเทศ

10/07/2019

“กรมปศุสัตว์” ชูโครงการปศุสัตว์เคลื่อนฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยส่งหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือประชาชน-เกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนมหามงคล 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 พล.อ.ต ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน เปิด “โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…