News

กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรม “ปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ” ในพื้นที่ 10 จังหวัด ทั่วประเทศ

10/07/2019

“กรมปศุสัตว์” ชูโครงการปศุสัตว์เคลื่อนฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยส่งหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือประชาชน-เกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนมหามงคล

10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 พล.อ.ต ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน เปิด “โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมข้าราชการประชาชน ค้อนรับ ณ เทศบาลเมืองทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กรมปศุสัตว์ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษาขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติ ในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
โดยกำหนดเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ฯ ขึ้นในจังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมอ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอวิหารแดง อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง อำเภอหนองโดน จำนวน 109 ตำบล จำนวน 926 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 10,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 100 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ส่วนกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ รวมทั้งการให้ความรู้และคำแนะนำ เป็นต้น
 ส่วน“โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ที่ชาวปศุสัตว์ภาคภูมิใจที่ได้จัดถวายแก่พระองค์ท่าน โดยส่งหน่วย- สัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนชาวทั่วประเทศ ให้ได้รับบริการตรวจรักษาพยาบาล แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ที่มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลสถานบริการภาครัฐ เพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งจากสัตว์และ โรคสัตว์สู่คน มิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล สุขภาพสัตว์ อันทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง”
     อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจังหวัดสระบุรีแล้ว กรมปศุสัตว์ยังขับเคลื่อนโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯในพื้นที่อีก 9 จังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนมหามงคล ได้แก่  วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หอประชุมเทศบาลพนัสนิคม) อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์วณาลัย ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ ณ ศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฟรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์-บริการ โทร. 0 – 2653 – 4444 ต่อ 4191 ในวัน และเวลาราชการ
        ต่อมา วันเดียวกันนายวินิจ คำโพธิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้นำหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ฟาร์มโคนมนายวิชัย เฉิดจะโปะ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยเจ้าหน้าได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำนมโค เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารองค์ประกอบน้ำนม และค่าของโซมาติคเซลล์เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในฟาร์ม เช่น ระบบสืบพันธุ์ การผสมติดยากในโคนม ตลอดจนให้คำแนะนำด้านอาหารและการจัดการโคนม
************************

No Comments

    Leave a Reply