News

ชป.ลุยเก็บผักตบชวาในคลองบางบัวทอง คาดแล้วเสร็จต้นเดือน พ.ค. 64 นี้

01/05/2021

กรมชลประทาน ส่งเครื่องจักร เครื่องมือเข้าไปจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในคลองบางบัวทอง พร้อมประสานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เข้าดำเนินการช่วยเปิดทางน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ว่าผักตบชวาไหลลงมาสะสมบริเวณคลองจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงสั่งการให้ โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 นำโดยนายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นำเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เรือกำจัดผักตบชวา และรถแมคโฮ เข้าไปดำเนินการกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวา พร้อมประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่น และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนจะมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งเร่งดำเนินการเก็บวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และสนับสนุนน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply