Browsing Tag

กรมชลประทาน

News

ชป.เร่งสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับผู้ใช้น้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก จับมือกันฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

23/06/2021

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วง สั่งทุกหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการทุกโครงการชลประทาน เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ในภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยน้ำแห่งชาติ หลังจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง 22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำต้นทุนจาก…