Browsing Tag

กรมชลประทาน

News

ชป.ส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านม่อนฤาษี ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

22/01/2021

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับไปบำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่บ้านวังขามป้อม และพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตอำเภอดอยหล่อได้กว่า 1,900 ไร่ โดยมีนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานในการส่งมอบในครั้งนี้ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี เป็นโครงการฯ ที่เกษตรกรในเขตตำบลดอยหล่อ ได้ขอให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตบ้านวังขามป้อม และหมู่บ้านใกล้เคียง…