Browsing Tag

กรมการข้าว

News

กรมการข้าว Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าวปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26/03/2021

เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศ   อธิบดีกรมการข้าว (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้า […]…