News

กรมการข้าวเตรียมแจกข้าวพระราชทานในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2562

28/05/2019

นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล โดยในปีนี้กรมการข้าวได้จัดเตรียมพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยม จำนวน 10,000 ซอง ประกอบด้วยข้าวนาสวน จำนวน 4พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม มีคุณภาพการขัดสีดี ได้เมล็ดข้าวสารใสและแกร่ง เรียวยาว มีคุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม และอ่อนนุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคใบหงิก ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ พื้นที่แนะนำในการปลูก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ในสภาพดินทรายและดินเค็ม

2) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม พื้นที่แนะนำในการปลูก คือเขตชลประทานในภาคกลาง

3) กข43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ มีคุณภาพของการหุงต้มรับประทานด ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วันเมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม ไม่ควรปลูกร่วมกับข้าวที่มีอายุต่างกันมาก อาจทำให้เสียหายจากการทำลายของนกและหนูได้ ข้าวพันธุ์นี้มีลำต้นเล็กการใส่ปุ๋ยอัตราสูงอาจทำให้ข้าวล้มได้และข้าวพันธุ์นี้อ่อนแอต่อโรคไหม้ที่พิษณุโลก พื้นที่แนะนำในการปลูก คือ พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและเกษตรกรมีช่วงเวลาในการทำนาน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่น ๆ หรือพื้นที่ที่มีปัญหาข้าววัชพืชระบาด

4) กข6 เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ทนแล้งได้ดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการสีดี คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตสูงประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำในการปลูก คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในปีนี้กรมการข้าวได้เชิญหน่วยงานต่างๆ มีทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา โดยมีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการ ทั้งหมด 49 หน่วยงาน จำนวน 106 บูธ ประกอบด้วย นิทรรศกาเทิดพระเกียรติของกรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ, นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา และนิทรรศการวิชาการ โดยมีกิจกรรมสำคัญเด่นๆ เช่น การผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 แบบครบวงจร, นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ) หรือ Ruby rice perfection skin kit ผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว 3 ชนิด และแอปพลิเคชั่นฟาร์ม D ที่เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรที่สามารถใช้ออกแบบฟาร์มได้ด้วยตัวเอง นายประสงค์ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply