PR NEWS

HIS MSC ร่วมงาน “IT Andaman Thank you Party 2019”

31/05/2019

คุณรัตนา สิงห์สนั่น, Sale Director, HIS MSC Company Limited (ที่สองจากซ้าย) พร้อมทีมงาน เข้าร่วมงาน “IT Andaman Thank you Party 2019” ณ โรงแรม Pearlภูเก็ต ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

การจัดงานครั้งนี้ ทีมงาน HIS MSC Company Limited ร่วมออกบู๊ทแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ความรู้การทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับงานทางด้านHospitality  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิก IT Andaman นอกจากนี้เรายังใช้เวลาในการสร้างเครือข่ายกับสมาชิก แบ่งปันแนวทางปฏิบัติ และทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน

No Comments

    Leave a Reply