News

Photo caption-ตรวจเยี่ยมร้านตัวแทนจำหน่าย

29/05/2020


นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมร้านอีคอนแวร์เฮาส์ ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ดื่มนมโลก (World Milk Day) 2020โดยมีนายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ณ ร้านอีคอนแวร์เฮาส์ จ.พิษณุโลก เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply