LIFE STYLE

“ทีเส็บ สายงานธุรกิจ” คาดโรดโชว์ CLMV ปี 2562 กระตุ้นรายได้ร่วม 400 ล้านบาท

29/04/2019

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ สายงานธุรกิจ เผยกระแสตอบรับท่วมท้นจากตลาดไมซ์ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม หรือ CLMV) หลังเดินสายโรดโชว์ประจำปี 2562 ใน 5 หัวเมืองหลัก ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมา รวมนักเดินทางไมซ์ประเทศเพื่อนบ้านร่วม 70 กลุ่มแสดงความประสงค์เดินทางมายังประเทศไทย คิดเป็นรายได้ประมาณ 400 ล้านบาท
นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส ทีเส็บ สายงานธุรกิจ เปิดเผยว่า “กิจกรรมโรดโชว์ CLMV ปี 2562 ซึ่งจัดที่กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ได้รับการตอบรับจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ทั้งในภาคการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (meetings and incentives หรือ MI) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (exhibitions หรือ E) โดยภารกิจต่อไปของ ทีเส็บ สายงานธุรกิจ คือขับเคลื่อนความสนใจให้เป็นยอดจองเพื่อการเดินทางที่แท้จริง เน้นการสนับสนุน ผลักดัน ด้วยข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์ ภายใต้แคมเปญสนับสนุน Fly and Meet Double Bonus – Redefined สำหรับกลุ่มการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและ ASEAN+6 Visitor Privilege สำหรับกลุ่มงานแสดงสินค้านานาชาติ
ทั้งนี้ ยอดความสนใจของกลุ่มการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมาจากประเทศกัมพูชาจำนวน 13 กลุ่ม รวม 1,681 คน ในธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม เภสัชกรรม ประกันภัย และขายตรง คาดการณ์รายได้รวมโดยประมาณอยู่ที่ 122 ล้านบาท จากประเทศเมียนมาจำนวน 6 กลุ่ม รวม 580 คน ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการเกษตร คาดการณ์รายได้รวมกว่า 42 ล้านบาท ส่วนจากเมืองฮานอยและโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มีจำนวน 28 กลุ่ม รวม 2,810 คน ในอุตสาหกรรมประเภทเภสัชกรรม การแพทย์ ธนาคาร และสื่อสารมวลชน คาดการณ์รายได้อยู่ที่ 203 ล้านบาท

สำหรับนักเดินทางกลุ่มการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทีเส็บ สายงานธุรกิจ ร่วมมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดแคมเปญสนับสนุน Fly and Meet Double Bonus – Redefined มอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย และคุ้มค่าอย่างเหนือระดับ สิทธิประโยชน์ของแคมเปญครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณ บริการช่องทางพิเศษ (MICE LANE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริการจัดการต้อนรับ การแสดงด้านวัฒนธรรม อภินันทนาการที่นั่งบนเครื่องบิ1 ที่นั่งต่อการจอง 30 ที่นั่ง  การอำนวยความสะดวกให้น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม และสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องเป็นลำดับแรกแบบหมู่คณะ
สิทธิพิเศษในแคมเปญนี้มอบให้กับคณะนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวนขั้นต่ำ 30 ท่าน ระยะพำนักในไทยอย่างน้อย 2 คืน หรือเข้าร่วมงานไมซ์หรือพำนัก ณ โรงแรมที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) กำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ สามารถสมัครเข้ารับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ส่วนในกลุ่มงานแสดงสินค้านานาชาติ ยอดความสนใจมาจากประเทศเมียนมาจำนวน 7 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เจรจาธุรกิจอย่างน้อย 10 คน คาดการณ์รายได้รวมกว่า 5.46 ล้านบาท ที่ต้องการเข้ามาเจรจาซื้อขายในงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแพทย์และเภสัชกรรม การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหาร ธุรกิจการค้าปลีก โลจิสติกส์ กีฬา และการท่องเที่ยว และจากประเทศเวียดนามจำนวน 15 กลุ่ม รวม 250 คน คาดการณ์รายได้รวมกว่า 20 ล้านบาท จากอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ ธุรกิจการค้าปลีก ไลฟ์สไตล์ และธุรกิจยานยนต์

สำหรับนักเดินทางกลุ่มงานแสดงสินค้านานาชาติ E ทีเส็บ สายงานธุรกิจ จัดแคมเปญ ASEAN+6 Visitor Privilege ให้การสนับสนุนด้านการเงินและที่พัก เจาะกลุ่มเป้าหมาย Business Mission Organisers หรือ BMO อาทิ หอการค้า สหพันธ์ สมาคมการค้า สื่อสิ่งพิมพ์แวดวงอุตสาหกรรม และองค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือ NGOs จากเมียนมา และเวียดนาม ที่มุ่งหวังจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่สมาชิกขององค์กรผ่านงานแสดงสินค้า เน้นให้สมาชิกขององค์กรสร้างเครือข่ายกับบริษัทหรือกิจการต่างๆ ผ่านการเจรจาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ณ งานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย

สำหรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ องค์กรจะต้องนำผู้เจรจาธุรกิจอย่างน้อย 10 คน เดินทางจากกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยผู้เจรจาธุรกิจแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจอย่างน้อย 3 ครั้ง รวมจำนวนการพบปะเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น 30 ครั้งต่อหนึ่งคณะ

No Comments

    Leave a Reply