News

อ.ส.ค. เปิดท่องเที่ยว“ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” สไตล์ New Normal

26/06/2020

อ.ส.ค. สบช่องมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 เปิดให้นักท่องเที่ยวเช้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คสไตล์New Normal พร้อมอัดโปรโมชั่นพิเศษเที่ยววันธรรมดา
ลด 50% ส่วนเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ลด 20% เอาใจนักผจญภัยและนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้วิถีการเป็นชาวโคนมตามแนวทางพระราชดำริ

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า หลังรัฐบาลมีนโยบายผ่อนคลายเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลดลง โดยทางรัฐบาลมีประกาศให้สถานประกอบการสามารถเปิดกิจการได้ แต่ต้องอยู่ในมาตรการควบคุมและป้องกันโรคฯ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ดังนั้นต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อ.ส.ค. จึงได้มีการเปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ปกติ ภายใต้รูปแบบท่องเที่ยวตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ด่านแรกคือนักท่องเที่ยว จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจแอลกอฮอล์ จากนั้นเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะดอทคอมหลังจากที่เช็คอินแล้ว ก็มาสู่จุดที่จะให้ขึ้นรถนำเที่ยว เดิมในการท่องเที่ยวฟาร์มของเรา จะมีคนเข้ามาเที่ยวฟาร์มเป็นจำนวนมากฉะนั้นตามมาตรการที่จะต้องเว้นระยะห่าง DISTANCING จากรถพ่วงที่ได้บรรทุกคนเข้ามาเที่ยวชมฟาร์มรอบละ 50-70 คนปัจจุบันเราจะลดจำนวนที่นั่งลง คันรถหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 10-16 คนต่อรอบ วันหนึ่งจะรับได้ประมาณ 6 รอบ ในทุกๆ จุดก็จะมีอ่างล้างมือก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดแรกก็คือจุดของตัวศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ แล้วก็เข้าไปชมคอกวัวรีดนมและจุดต่างๆแล้วก็กลับมาที่ฟาร์มม้าเป็นจุดท้าย เมื่อออกจากสถานที่ท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คแล้วเราก็จะให้เช็คเอาท์ไทยชนะดอทคอมเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
“อ.ส.ค.ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในมาตรการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ก็คือ New Normalของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คที่เป็นไปอย่างเคร่งครัดแต่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเราจะสบายใจมากกว่าถ้าเราได้เที่ยวอย่างปลอดภัยในลักษณะของการ DISTANCING นี้ด้วย ซึ่งฟาร์มของเรานอกจากได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับฟาร์มโคนมแล้วยังได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์อาชีพพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมไว้ให้กับปวงชนชาวไทยอีกด้วย” นายสุชาติกล่าว
นายสุชาติกล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายล๊อคดาวน์ อ.ส.ค. ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับวันธรรมดา ค่าเข้าชมฟาร์มฯ ลด 50% สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมฟาร์มฯ ลด 20% ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงโคนมและสัมผัสความสวยงามของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คให้มากขึ้น

สำหรับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คมีแผนผลักดันให้ เป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย ปัจจุบัน อ.ส.ค. ยังเปิดให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและชื่นชมความงามของธรรมชาติ พร้อมแหล่งเรียนรู้วิถีโคนมอาชีพพระราชทาน และการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตนมแบบครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงโคนม การสาธิตรีดนมโค การนำน้ำนมดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนม ยูเอชที และนมพาสเจอร์ไรส์ การทำปุ๋ยอินทรีย์นมสด เป็นต้น
โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา นอกจากจะได้ทำกิจกรรม ทดลองรีดนมแม่โคด้วยมือ ป้อนนมลูกวัวแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศคาวบอยที่มีฝูงโคนมใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบธรรมชาติ เลือกเข้ามาเยี่ยมชมอันดับต้นๆ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ในอัตราค่าบริการที่ถูกและคุ้มค่า หากท่านต้องการเปิดประสบการณ์วิถีอาชีพการเลี้ยงโคนมในรูปแบบตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทร 036-342-053 / 089-901-8035

No Comments

    Leave a Reply