News

ชป.เตรียมรับมือฝนตกใต้ตอนล่าง สุดสัปดาห์นี้

23/02/2022

กรมชลประทาน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังกรมอุตุคาดการณ์ฝนตกหนักภาคใต้ตอนล่าง 23 – 26 กุมภาพันธ์ นี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง จากอิทธิพลลมตะวันออกและหย่อมความกดอากาศต่ำ ประกอบกับประกาศพื้นที่เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ให้เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นั้น

กรมชลประทาน ได้ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานได้อ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากและป้องกันน้ำท่วมได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากไว้ล่วงหน้า อาทิ เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมไปถึงระบบสื่อสารสำรอง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ให้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

 

No Comments

    Leave a Reply