News

ชป. ห่วงใยมอบถุงยังชีพอย่างต่อเนื่อง ให้กับชาวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

06/10/2021

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-แล้ง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี นายชัยวัฒน์ สีเหนี่ยง กำนันตำบลบ้านทราย นายคำรณ มาโสม ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านทราย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจ ให้ก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ในเร็ววัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply