News

เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงหน้าวัดวังน้ำเย็น จ.อ่างทอง คาดเย็นพรุ่งนี้น้ำจะเข้าบึง

21/11/2019


กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่า ชาวอ่างทองกว่า 300 คน รวมตัวกันหน้าวัดวังเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ร้องกรมชลประทานปล่อยน้ำจากคลอง 1 ขวาทิ้ง ทำให้น้ำในบึงหน้าวัดวังเย็น แห้งลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปลาในบึงเริ่มตาย และนาข้าวของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงบางส่วนเริ่มขาดน้ำและใกล้ยืนต้นตาย นั้น
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 12 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร และโครงการชลประทานอ่างทอง ลงพื้นที่ไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ ให้เข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมไปถึงมาตรการของกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ขวา ในอัตรา 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามที่ได้รับการจัดสรรน้ำมาตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 62 แต่เนื่องจากคลอง 1 ขวา เป็นคลองธรรมชาติ ทำให้การไหลของน้ำเป็นไปได้ช้า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณ กม. 40+000 คาดว่าปริมาณน้ำที่ได้รับจะไปถึงพื้นที่บริเวณวัดวังน้ำเย็น ในช่วงเย็นของวันที่ 21 พ.ย. 62 และจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงพอกับการรักษาระบบนิเวศบริเวณหน้าวัดวังน้ำเย็น ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน ทำให้เกษตรกรที่มาชุมนุมกัน ต่างพอใจในแนวทางแก้ไขปัญหาของกรมชลประทาน ก่อนที่จะสลายการชุมนุมในที่สุด ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 12 จะได้ติดตามผลการดำเนินการและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไป

No Comments

    Leave a Reply