PR NEWS

กคช. ผุดไอเดีย “Smart Home” ต่อยอดโครงการบ้านล้านหลัง

21/02/2019


โครงการบ้านล้านหลัง เป็นหนึ่งโปรเจคใหญ่ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พร้อมลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อย คนวัยทำงาน หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ


ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นแม่ทัพใหญ่ ได้ร่วมตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ได้จัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 141 โครงการ 10,070 หน่วย เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

อาทิ โครงการร่มเกล้า 2 ระยะที่ 2 โครงการรามอินทรา (คู้บอน) โครงการนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) โครงการจังหวัดนนทบุรี (วัดกู้ 2) โครงการจังหวัดปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) โครงการตลาดไท (เทพกุญชร 34) ระยะที่ 2 โครงการเมืองใหม่บางพลี โครงการจังหวัดสมุทรปราการ – บางนา โครงการจังหวัดชลบุรี (นาจอมเทียน) โครงการจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) โครงการจังหวัดระยอง (บ้านฉาง 3) โครงการจังหวัดนครราชสีมา (โชคชัย) โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (ป่าตัน) โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (สันป่าตอง) โครงการจังหวัดภูเก็ต (ถลาง) โครงการจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่ – ลพบุรีราเมศวร์) และโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ (อิสาณ 2) เป็นต้น


ขณะเดียวกัน “ดร.ธัชพล กาญจนกูล” มีแนวคิดต่อยอดโครงการบ้านล้านหลัง ให้สามารถเดินต่อไปได้ โดยการพัฒนาบ้านโครงเหล็กสำเร็จรูป (Smart Home) ให้มีการออกแบบ Universal Design และเป็นบ้านประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้มีรายได้น้อยซื้อเป็นเจ้าของ เนื่องจากมีต้นทุนไม่แพง ราคาบ้านถูก และสามารถประกอบบ้านเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญมีความคงทนอยู่ได้เป็น 20 ปี รวมทั้งธนาคารพิจารณาปล่อยเงินกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้

“นอกจากนี้ การะเคหะแห่งชาติ ยังจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่” ดร.ธัชพล กาญจนกูล กล่าวทิ้งท้าย

No Comments

    Leave a Reply