Browsing Tag

Smart Home

PR NEWS

กคช. ผุดไอเดีย “Smart Home” ต่อยอดโครงการบ้านล้านหลัง

21/02/2019

โครงการบ้านล้านหลัง เป็นหนึ่งโปรเจคใหญ่ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พร้อมลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนสา […]…