News

ชป.ศรีสะเกษ – มูลล่าง ช่วยเหลือชาวศรีสะเกษ หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยทับทันและลุ่มน้ำห้วยสำราญ

19/10/2022

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ หลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำห้วยทับทันและลุ่มน้ำห้วยสำราญ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำห้วยทับทันและลุ่มน้ำห้วยสำราญ ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีปริมาณน้ำไหลลงมารวมที่เขื่อนราษีไศลเป็นจำนวนมาก📍โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 7 เครื่องในพื้นที่อำเภอราษีไศล รวมทั้งแขวนบายระบายที่เขื่อนราษีไศลทั้ง 7 บาน ให้พ้นน้ำและระบายน้ำผ่านฝายสันกว้าง บริเวณใต้สะพานทางเข้าเขื่อนราษีไศลอีก 3 แห่ง เพื่อช่วยลดผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งลำน้ำมูลทั้ง 2 ฝั่ง

นอกจากนี้ 📍โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุง อำเภอศิลาลาด เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ หมู่ที่ 6, 7 และ 12 เพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกติดเครน 1 คัน รับ-ส่งประชาชนในพื้นที่บริเวณเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งลำน้ำห้วยสำราญ และได้นำกำลังคนนำกระสอบทราย วางแนวป้องกันน้ำจากลำน้ำคำไม่ให้ไหลเข้าทะลักในตัวเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ และชุมชนป่าม่วง รวมทั้งกำจัดวัชพืชในลุ่มน้ำห้วยสำราญจนแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สามารถไหลได้สะดวกขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย

No Comments

    Leave a Reply