Daily Archives

19/03/2021

News

กรมการข้าว รุดเดินหน้าเร่งผลักดัน “ข้าวเบายอดม่วง” อร่อย ดีต่อผู้สูงอายุ

19/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นาวสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ดูงานข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มสมัชชาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์เบายอดม่วง โดยมีนายวรวิทย์  เพชรทรัพย์ ผู้อำนว […]…