Daily Archives

01/03/2021

News

ชป. นำคณะ คชก. ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแย อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

01/03/2021

วันนี้ (1 มีนาคม 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโ […]…