PR NEWS

ส่งมอบกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19​

18/05/2020

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ภายใต้โครงการ สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับเพจอีจันในโครงการ “อีจันระดมใจ ระดมแรงช่วย แม่ตกงาน ลูกอดนม” เพื่อส่งมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19​ ณ​โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ​เมื่อเร็วๆนี้

 

No Comments

    Leave a Reply