News

ตะลึงภาพ “ธรรมนัส” พร้อมผู้บริหารส.ป.ก. มอบเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 ให้ ผู้เกษตรกรและผู้ยากไร้ในจังหวัดกระบี่

14/11/2019

ตะลึงภาพ “ธรรมนัส” พร้อมผู้บริหารส.ป.ก. มอบเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 ให้ ผู้เกษตรกรและผู้ยากไร้ในจังหวัดกระบี่ มีอดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐได้รับด้วย ภาพว่อนเน็ต คนแห่แสดงความยินดีอื้อ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโซเชี่ยลมีเดียมีการแชร์ภาพและข้อความแสดงความยินดีแก่ผู้รับเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 ที่จังหวัดกระบี่รายหนึ่งคือ นายสมัชชา เอ่งฉ้วน อดีตผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ โดยมีข้อความของผู้โพสต์ประกอบภาพว่า “ยินดีด้วยกับสมัชชา เอ่งฉ้วน อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 กระบี่ พรรค พปชร. ได้รับสิทธิ์ครอบครองที่ดิน สปก. 4-01 เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 80 ตรว. ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ 1 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่” ภาพที่โพสต์นั้นมีภาพของนายสมัชชาถือเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 ถ่ายร่วมกับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมผู้บริหารส.ป.ก. หลายคน โดยมีคนแห่แสดงความยินดีต่อนายสมัชชาในโพสต์ดังกล่าวจำนวนมาก


แหล่งข่าวระดับสูงจากส.ป.ก. ระบุว่า เป็นการแจกเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรและผู้ยากไร้ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนพนมเบญจา ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม 335 ราย โดยมีร.อ. ธรรมนัสเป็นผู้มอบระหว่างเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดกระบี่ จากการตรวจสอบพบว่า นายสมัชชา เอ่งฉ้วน เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดกระบี่ (ส.จ.) และเคยเป็นผู้สมัครส.ส. พรรคพลังประชารัฐ มีศักดิ์เป็นหลานของนายอาคม เอ่งฉ้วน อดีตรัฐมนตรีและส.ส. กระบี่หลายสมัย
ทั้งนี้การมอบเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 เป็นนโยบายของรมช. ธรรมนัสที่มอบหมายให้เลขาธิการส.ป.ก. เร่งรัดแก้ปัญหาการขาดที่ดินทำกินของเกษตรกรเพื่อให้สามารถทำการเกษตรบนที่ดินทำกินที่ได้รับอย่างยั่งยืนต่อไป ทางส.ป.ก. จึงดำเนินการมอบเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรและผู้ยากไร้หลายจังหวัด

สำหรับขั้นตอนการพิจารณามอบส.ป.ก. 4-01 จะมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอเอกสารสิทธิ์อย่างละเอียดว่า เป็นไปตามกฎหมายส.ป.ก. โดยตามพ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินระบุว่า ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปที่ดินหมายถึง 1.1 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพิจารณาจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปี เพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้น 1.2 ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม บรรดาซึ่งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 3 ประเภท คือ (1) ผู้ยากจน (2) ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม (3) ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกรที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา


แหล่งข่าวจากส.ป.ก. ตั้งข้อสังเกตว่า การพิจารณามอบเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 แก่นายสมัชชา เอ่งฉ้วน นั้นได้ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนหรือไม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่า นายสมัชชาเป็นผู้ยากไร้จริงหรือ ส่วนคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรต้องพิสูจน์ว่า ผู้ที่รับราชการการเมืองเป็นส.จ.กระบี่ แม้จะอ้างว่า ทำเกษตรกรรมด้วย แต่ต้องดูข้อเท็จจริงว่า บุคคลนั้นใช้เวลาในการทำเกษตรกรรมมากกว่าการรับราชการในตำแหน่งส.จ. หรือไม่ หากใช้เวลาทำการเกษตรมากกว่าการทำหน้าที่ส.จ. อาจเข้าข่ายเป็นเกษตรกร แต่หากใช้เวลารับราชการมากกว่าทำการเกษตรถือว่า ไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร ซึ่งไม่สมควรได้รับที่ เอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 แต่ทั้งนี้หากส.ป.ก. ต้องการให้การมอบเอกสารสิทธิ์แก่นายสมัชชาไม่เป็นที่ครหา สามารถทบทวนคุณสมบัติใหม่ได้

//////

No Comments

    Leave a Reply