News

ชป.จี้ผู้รับจ้าง เร่งซ่อมแซมถนนชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อ.บางบาล ใกล้เสร็จแล้ว หลังชำรุดเสียหาย

13/12/2019


กรมชลประทานชี้แจง กรณีถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชำรุดเสียหาย พร้อมเร่งผู้รับจ้างซ่อมแซมให้ใช้งานได้โดยเร็วแล้ว
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง- บ้านขวาง ก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้เป็นคันกั้นน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในฤดูน้ำหลาก ซึ่งการก่อสร้างได้ก่อสร้างบนคันทางเดิมของหมู่บ้าน ที่แต่เดิมจะใช้สัญจรภายในชุมชนเท่านั้น แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีการประกอบกิจการบ่อทรายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งดินและทราย ส่งผลให้คันกั้นน้ำดังกล่าวเกิดการทรุดตัวลงบริเวณ กม.2+000 ความยาวประมาณ 50 เมตร เบื้องต้น กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งทำการแก้ไขโดยด่วนแล้ว และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้เข้าไปดำเนินการขุดเปิดถึงชั้นดินเดิมและทำการตอกเสาเข็มไม้ เพื่อเสริมเสถียรภาพการรับน้ำหนักของฐานราก รวมทั้งทำการบดอัดแน่น ซึ่งได้มีการทดสอบความแน่นตลอดการปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการลาดยางผิวทาง คาดว่าจะดำเนินการตีเส้นจราจรแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถนนทรุดเสียหายลงมาอีก ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับอำเภอบางบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา ตำรวจภูธรบางบาล ผู้ประกอบการธุรกิจบ่อทราย และราษฎรในพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการการใช้เส้นทางบนคันกั้นน้ำ โดยได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ให้กลับไปใช้เส้นทางเดิมในการขนส่งดินและทราย เนื่องจากเกรงว่าน้ำหนักบรรทุกที่มากเกินพิกัด อาจส่งผลกระทบต่อคันกั้นน้ำได้ ซึ่งผู้ประกอบการต่างยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

No Comments

    Leave a Reply