News

โผซี10 ผู้บริหารเกษตรฯเข้าครม.แล้ว 8 ตำแหน่ง

11/09/2018

โผซี10 ผู้บริหารเกษตรฯเข้าครม.แล้ว 8 ตำแหน่งขยับ สุรจิตต์ อินทรชิตนั่งรองปลัดฯ หลีกทางให้วิณะโรจน์ ทรัพย์สุข โยกมานั่งเลขาธิการส.ป.ก. คนรู้ใจ “กฤษฏา” 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่าในวันนี้ได้เสนอรายชื่อบัญชีโยกย้ายข้าราชการระดับ10 มี8 ตำแหน่ง เข้าที่ประชุมครม.แล้ว โดยมี 1.นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก.)ไปเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ 2.นายสุรเดช เตียวสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มาเป็น รองปลัดกระทรวงฯ 3.นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการไปเป็นรองปลัดกระทรงงเกษตร 4. น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง กลับไปเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ที่เคยนั่งตำแหน่งนี้เมื่อปี57 

5. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการฯสศก.ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)6 น.ส.เสริมสุข ลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 7.น.ส.จูอะดี พงษ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ไปเป็นเลขาธิการฯมกอช.8.น.ส.เบญจพร ชาครนนท์ ผู้ตรวจราชการ ไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่1 ต.ค.เมื่อผ่านครม.เห็นชอบในตำแหน่งดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีอธิบดีอีก 3 กรมยังไม่แต่งตั้ง คือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีกรมการข้าว  จะนำเข้าครม.ในสัปดาห์ถัดไป และตำแหน่งผู้ตรวจราชการที่ว่างลงหลายตำแหน่ง ที่มีบางส่วนอาจเลื่อนจากระดับ9 ต้องรอตามขั้นตอนพิจารณาขึ้นฝ่ายบริหารระดับสูง ตามพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน

ทั้งนี้รายงานข่าว เปิดเผยว่าการโยกย้ายครั้งนี้ นายสุรจิตต์ ได้ขอนายกฤษฏา ย้ายเข้ามานั่งตำแหน่งรองปลัดฯเพื่อหลีกทางให้นายวิณะโรจน์ ซึ่งสนิทกับพรรคการเมืองเก่า และเคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อน พูดภาษาเดียวกัน จึงทำงานเข้าขากับนายกฤษฏา ได้ดีกว่า นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังมีความใกล้ชิดกับนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรมว.เกษตรฯ ส่วนน.ส.เสริมสุข เป็นลูกหม้อของกรมวิชาการเกษตร โดยตรง เคยเป็นรองอธิบดี ดังนั้นการโยกย้ายครั้งนี้นายกฤษฏา ต้องการให้ไปเคลียร์เรื่องปัญหาการอนุญาตการใช้สารเคมีทางเกษตรที่ยังเป็นปัญหามาต่อเนื่อง และน.ส.เบญจภรณ์ ถือเป็นลูกหม้อเคยเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการได้ขึ้นตำแหน่งอธิบดีเพราะมีระดับผู้ใหญ่สนับสนุน

No Comments

    Leave a Reply