News

ชป. ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง 5 จังหวัดอีสานกลาง

10/12/2019

กรมชลประทาน เร่งช่วยเหลือพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานกลาง หลังประสบปัญหาภัยแล้ง ติดตั้งเครื่อง- สูบน้ำช่วยเหลือเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พร้อมวอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด เหตุจากน้ำในเขื่อนต่างๆอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังจากได้รับรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกลางจากนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานกลาง ที่ประกอบไปด้วย ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ปัจจุบันสภาพน้ำในแม่น้ำชีตลอดทั้งสายอยู่เกณฑ์ปกติ ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำ 521 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) หรือร้อยละ 21 ของความจุอ่างฯ ขณะนี้ได้มีการนำน้ำก้นอ่างฯมาใช้ไปแล้วประมาณ 60 ล้าน ลบ.ม. , เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 1,527 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 1,427 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 47 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 9.37 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีอยู่จำนวน 69 แห่ง มีความจุรวมกันประมาณ 262.24 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 226 ล้าน ลบ.ม. และมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 จำนวน 13 แห่ง อยู่ในเขตจ.ชัยภูมิ 5 แห่ง จ.ขอนแก่น 6 แห่ง และจ.ร้อยเอ็ด อีก 2 แห่ง กรมชลประทาน ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดสรรน้ำอย่างรัดกุม เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้เฉพาะอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนเวศ ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า
ในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้งและการเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือ นั้น ปัจจุบันสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน รวม 18 เครื่อง แบ่งเป็น ในพื้นที่ที่จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยในการอุปโภคบริโภคทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานจำนวน 3 เครื่อง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยในการอุปโภคบริโภคทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานจำนวน 15 เครื่อง นอกจากนี้ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ จ.ชัยภูมิ ยังได้เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ ในการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำให้มากที่สุด

ส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ นำรถแบคโฮบูมยาว เข้าดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย คลองสายใหญ่ฝั่งขวา คลองชักน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน และคลองส่งน้ำสายต่างๆ ที่มีตะกอนดินทับถม เพื่อให้การส่งน้ำจากเขื่อนลำปาวไปถึงเกษตรกรได้ทั่วถึง ซึ่งจะเริ่มส่งน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เกษตรกรได้ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

No Comments

    Leave a Reply