Daily Archives

10/06/2024

News

มกอช, จับมือ 3 หน่วยงาน ติวเข้มการรับรองระบบงาน สร้างการมาตรฐานเพื่อก้าวต่อไปของอนาคตที่ยั่งยืน หนุนองค์กรพร้อมปรับตัวให้ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก   

10/06/2024

  นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์ “เรื่องของความยั่งยืน” กำลังมาแรงในตอนนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ก่อใ […]…