Daily Archives

05/06/2024

News

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยระดับจังหวัด และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรเพื่ออาหารในอนาคต

05/06/2024

    เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กร […]…