Daily Archives

01/06/2024

News

อ.ส.ค. ส่งรอยยิ้มต่อรอยยิ้มให้เด็กผู้ด้อยโอกาส

01/06/2024

  อ.ส.ค.ส่งรอยยิ้มให้เด็กไทย มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คพร้อมเลี้ยงอาหารเย็นให้น้องๆสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง ต่อยอดกิจกรรม CSR “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค” ต่อเนื่องปีที่ 8 เพื […]…