News

ผู้บริหารวิทยาลัยทองสุข เดินทางให้กำลังใจและดูการฝึกซ้อมนักมวยทีมชาติไทย ที่เข้าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ปี 2019

06/12/2019

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุขพร้อมด้วย ผศ.ดร.คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นายสิทธิชัย อรัณกานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจและดูการฝึกซ้อมของ นักศึกษาวิทยาลัยทองสุข ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากล ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ กล่าวว่า ทางวิทยาลัย ทองสุข ได้ให้ความ สำคัญ ในการสนับสนุนและส่งเสริม นักศึกษาของวิทยาลัย ที่มี ทักษะและ มีความสามารถ ในด้านกีฬา และด้านอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง เสมอมา
ซึ่งในครั้งนี้ จึงนับเป็นเรื่องที่ดี ที่นักศึกษาของวิทยาลัยทองสุข ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามวยสากล ในการแข่งขัน แข่งขันในกีฬา ซีเกมส์ 2019 ที่จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
โดยครั้งนี้มีนักศึกษา จากวิทยาลัยทองสุข ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็น ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามวยสากล รวม 3 คน ได้แก่ นายฉัตรชัยเดชา ,บุตรดี นายวุฒิชัย ,น.ส.จุฑามาศ รักสัตย์ ,น.ส.สุดาพร สีสอนดี และ น.ส.นิลาวัล เตชะสืบ

ซึ่งทางคณะผู้บริหาร ของวิทยาลัยมองเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดี และถือเป็น ประสบการณ์ ของนักศึกษา นักศึกษาทุกคนที่ได้เข้า การแข่งขันกีฬามวย ใน กีฬา ซีเกมส์ 2019 และหวังว่าตัวแทนนักกีฬา ทั้งจากวิทยาลัยทองสุข และ นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ในกีฬาทุกประเภท ที่เป็นตัวแทนจาก ประเทศไทย จะสามารถ นำพาชัยชนะ และนำเหรียญ รางวัลกลับมาฝากให้พี่น้อง ชาวไทย ให้ได้ชื่นชมกันต่อไป

No Comments

    Leave a Reply