Browsing Tag

Newcambridge

PR NEWS

สถาบันสอนภาษานิวเคมบริดจ์ กับกลยุทธ์ 17 ปี เป็นที่ 1 ด้าน IELTS ท่ามกลางการแข่งขันในแวดวงธุรกิจการศึกษา

31/05/2019

พงศกร เอี่ยมองค์  ผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษานิวเคมบริดจ์ กับกลยุทธ์ 17 ปี ด้าน IELTS การบริหารสถาบันนิวเคมบริดจ์ให้เป็นที่ 1 ด้านไอเอลส์ (IELTS) ต่อเนื่องกันมา 17 ปี ไม่ใช่เรื่องง่าย พงศกร เอี่ยมองค์ ผู […]…