News

ชป.แจงกรณีระบายน้ำออกจากบึงบอระเพ็ด ไม่ทำลายบัวแดง

31/03/2022

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าว ขอให้กรมชลประทานตรวจสอบ หรือหาทางแก้ปัญหาให้น้ำในบึงบอระเพ็ดกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว เนื่องจากบัวแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของบึงบอระเพ็ดกำลังจะแห้งตาย นั้น

นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ชี้แจงว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 3 ได้จัดทำเกณฑ์การเก็บกักน้ำ(Rule Curve) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของบึงบอระเพ็ด และเป็นแนวทางในการป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากปี 2565 ตามที่คณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำหลากดังกล่าว ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในปีนี้ประเทศไทยจะอยู่ในสภาวะลานีญาไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนทั่วทุกภาคของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ ที่ประชุมมีจึงมติให้ระบายน้ำออกจากบึงบอระเพ็ด เพื่อควบคุมระดับน้ำภายในบึงระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ปัจจุบัน (30 มีนาคม 2565) บึงบอระเพ็ดมีระดับน้ำสูงกว่าปี 2564 ประมาณ 3.20 เมตร ดังนั้น การระบายน้ำของบึงบอระเพ็ดเป็นไปตามมติที่ประชุม ซึ่งคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ดอกบัวแดงภายในบึงบอระเพ็ด อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว

No Comments

    Leave a Reply