PR NEWS

พรีม่าคว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562

23/08/2019

22 สิงหาคม 2562 – สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) โดยนายวิริยะ จงไพศาล นายกสมาคม เป็นตัวแทนรับมอบ “รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น มิติที่ 1- ผลสำเร็จตามพันธกิจ” จากความ โดดเด่นของการดำเนินงานของสมาคมในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสนับสนุนและผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งช่วยการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน Together is Power 2019  ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่พรีม่าได้เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัลดังกล่าว

 

No Comments

    Leave a Reply