News

อธิบดี ชป. ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำในเขต กทม. และปริมณฑล

23/07/2022

บ่ายวันนี้ (23 ก.ค. 65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการทำงานของสถานีสูบน้ำต่างๆ ที่มีจุดเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร วางแผนเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ก่อนจะลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมของสถานีสูบน้ำต่างๆ อาทิ สถานีสูบน้ำหนองจอก และสถานีสูบน้ำบางขนาก เป็นต้น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้มีการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ ช่วงที่เกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร วางแผนระบายน้ำร่วมกันหากเกิดสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้มีการเตรียมความพร้อมประตูระบายน้ำและระบบชลประทานที่มีจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยการสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ กทม. ผ่านสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ และสถานีสูบน้ำหนองจอก เร่งระบายน้ำลงสู่คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และทะเลอ่าวไทยตามลำดับ โดยจะควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งใช้สถานีสูบน้ำที่อยู่ริมคลองชายทะเล เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไป

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้ออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด และเพื่อเตรียมรองรับปริมาณฝนที่อาจตกลงมาเพิ่มได้อีกในระยะต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

No Comments

    Leave a Reply