News

“ ธรรมนัส “ ลงพื้นที นราธิวาส แนะแนวดึงทางเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแบบอย่างหนุนสถานศึกษา เรียนรู้ผลิตอาหารกลางวัน สร้างรายได้เสริม

22/11/2019

ลั่นพร้อมเดินหน้าจัดสรรที่ดิน สปก. ที่เหลือ อีก2 หมื่นไร่จบ ใน180 วัน เน้น เรื่องโปร่งใส ทำไม่ได้ คนเกี่ยวข้องต้องพิจารณาตัวเอง

วันที่ 22 พฤศจิกายน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส และรับฟังปัญหา แนวทางการพัฒนา การศึกษา
ทั้งนี้ ร้อย เอกธรรมนัส เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรมีแนวทางและแนวคิด ที่จะ ร่วมกับสถานศึกษา โดยให้มีองค์ความรู้ ด้านการเกษตรฯ ให้กับทางโรงเรียน ใช้ในการสอนให้กับเด็กนักเรียน ในเรื่องการส่งเสริมการทำเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรฯ ที่ยึดแนวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิด เพื่อ ให้เด็กนักเรียนนำไปเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะ ในเรื่อง ในการปลูกพืชผัก สวนครัว เสี้ยง สัตว์ โดยเฉพาะ ไก่ไข่ ซึ่ง จะมีการ ฝึกให้กับเด็กนักเรียน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย ในส่วนการส่งเสริมการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ อาจนำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และอาจขยายต่อในการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน และนำไปพัฒนา สู่แนวทางการ ส่งเสริมการพัฒนา ประเทศ ให้มีความมั่นคงในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ทางโรง เรียน บทบาทของโรงต่อการพัฒนาประเทศ ในอานาคตขณะเดียวกันยังเดินทางต่อ ไปที่ไปยัง ที่ว่าการอำเภอสุไหปาดี เพื่อพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินและพื้นที่ที่มีปัญหาจากเกษตรกร นอกจากนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแปรรูปข้าว และพบปะเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวหอมกระดังงา ณ บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาจากเกษตรกร ในพื้นที่ จ. นราธิวาส เกษตรกร ส่วนใหญ่ ยังมี ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินจำนวนมาก เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆทั่วประเทศ โดย ขณะนี้ ตนได้สั่งการ ในทางสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือ สปก ,เร่งรัดในการจัดรูปที่ดินให้กับเกษตรกร ให้เร็วที่สุด โดยยอมรับว่าการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจาก มีพื้นที่ ทับซ้อนกันจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ มีทั้งพื้นที่ อุทยาน พื้นที่กรมป่าไม้ ซึ่งทับซ้อนกันกับพื้นที่ สปก. จำนวนมาก จนเป็นปัญหาต่อการจัดสรรณพื้นที่ ทำกินให้กับเกษตรกรอย่างไรก็ ตาม จากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางรัฐบบาล กำลังเร่งรัดในการแก้ปัญหา ในส่วนพื้นที่ ทับซ้อนทั้งหมด โดยจะให้ใช้ มาตรตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยในอัตราส่วนเดียวกันทั้งหมด คือในมาตรส่วน 1ต่อ4,000 หรือวันแมปเพื่อป้องกันการทับซ้อน โดย จะใช้เป็นมาตรส่วนเดียวกัน ทุกหน่วยงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการทับซื้อนเบื้องต้น ตนแสนอแนวทางให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบและเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยตนจะนำเสนอ ต่อ ครม.ให้เร็วที่สุด และคิดว่า น่าจะเป็นแทนทางที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้ หากในมาตรตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน

“ ตอนนี้ ค่อนข้างมีปัญหาเพราะ กระทรวงทรัพย์ เขาก็ ได้ อัตราส่วนอีกอย่าง กรมแผนที่ทหารก็ใช้มาตราส่วนอีกอย่างหนึ่ง ละหน่วยงานมันใช้แผนที่คนละมาตรส่วน มันเลยช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ เลย บอกว่าหากต้องการ แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทุกหน่วยงานต้องใช้มาตรส่วนเดียวกัน ทั้งหมด วันนี้ผมกราบเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว ว่าหากต้องการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน ต้องขับเคลื่อนเรื่องการ กำหนดอัตราส่วนแผนที่เป็นอันเดียวกันทั้งหมด และให้ทุกหน่วยงานใช้มาตราส่วนเดียวกัน เบื้องต้นท่านเห็นด้วย ซึ่งเราจะเอาวันแมป เจข้า ครม. ประกาศเลยว่าจะใช้มาตรส่วนแผนที่เดียวกันทั้งหมด ปัญหาต่างๆ มันถึงจะจบ นราธิวาส ก็ เหมือน ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ จากนี้ไปผมจะตั้งคณะกรรมการ แก้ปัญหาขับเคลื่อน ให้เป็นรูปมธรรมคิดว่าจากนี้ไปมันคงจะไม่มีปัญหา แล้ว โดยที่ปัญหาที่ผ่านมานายกได้กำชับมาโดยตลอด การจัดการปัญหาที่ดินต้องชัดเจน “ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวด้วยว่า ในส่วนปัญหาที่ดินทำกินของพื้นที่จ. นราธิวาส จากนี้ไป จะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุดและต้องมีความชัดเจนในการ จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร และจะต้องมีความโปร่งใส ขณะเดียวกัน พื้นที่อื่นๆ การจัดสรรณที่ดินก็ต้องมีความโปร่งใสเช่นเดียวกัน โดยจากนี้ไป พื้นที่ สปก. ทั้งหมด ที่เหลืออีก 2 หมื่นกว่าไร่ ต้องมีการจัดสรรณที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยจะต้องให้จบให้หมดภายใน180 วันให้ได้ หาก ไม่แล้วเสร็จผู้เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาตัวเอง ไม่งั้น ตอบสังคมไม่ได้ ทุ กอย่างต้องจบและต้องโปร่งใส

No Comments

    Leave a Reply