News

กรมชลฯ ติดตั้งไฟกระพริบ เตือนการสัญจรทางเรือในคลองบางเสาธง

19/08/2022

กรมชลประทาน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เตือนทุ่นผลักดันน้ำ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เรือสัญจร หลังติดตั้งทุ่นเตรียมพร้อมรับน้ำหลากบริเวณคลองบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการติดตั้งทุ่นผลักดันน้ำ บริเวณสะพานข้ามคลองชุมชนวัดบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในคลองบางเสาธงออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ปัจจุบันได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเป็นสัญญาณเตือนที่ทุ่นผลักดันน้ำเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานกรมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ในการใช้เส้นทางในคลองบางเสาธงเป็นคลองสายหลักสำหรับการสัญจรทางเรือให้เกิดความระมัดระวังต่อไป

No Comments

    Leave a Reply