News

กรมชลประทาน มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน เปิดสถานที่ท่องเที่ยว รับปีใหม่ 2566

17/12/2022

กรมชลประทาน ร่วมส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566 ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก คือ เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าชมฟรี และ เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้

กรมชลประทาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชน ในกิจกรรมแรก “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” เปิดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ เช่น ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ พร้อมท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมชิมชาจากผลผลิตของโครงการฯ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เปิดให้เยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวัน.    ขณะเดียวกัน เปิดให้ประชาชน เยี่ยมชมทัศนียภาพ ของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน เช่น เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัด พิษณุโลก , อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ จังหวัดนครราชสีมา และอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ ที่ส่วนกลางยังได้จัดนิทรรศการ กรมชลประทาน 6 รัชกาลงานของแผ่นดิน แสดงเรื่องราวงานชลประทาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีพระอัจฉริยะภาพด้านการชลประทาน ตลอดจนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกรมชลประทาน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีได้ที่ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ส่วนกิจกรรมที่สอง เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ เปิดสถานที่ให้เกษตรกรนำสินค้าดีมีคุณภาพทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน อาทิ ข้าวปลอดภัยและผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่ชลประทานจังหวัดลำปาง ณ โครงการชลประทานลำปาง และผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณอาคารสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังได้จัดชุดของขวัญ “เซต 5 สุข ส่งสุขปีใหม่” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆจากเกษตรกร ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ในราคาชุดละ 500 บาท สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ Huai Hong Khrai RDSC (https://shop.line.me/@850vhsax) ส่งฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่


นอกจาก 2 กิจกรรม ที่ได้ร่วมส่งความสุขให้เกษตรกรและประชาชน กรมชลประทาน ยังได้เปิดจุดบริการประชาชน 15 จุดทั่วประเทศ บริการน้ำดื่มและอาหารว่าง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แวะพักระหว่างเดินทาง และส่งมอบอาคารระบายน้ำบ้านตำแย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯ อีกด้วย

 

No Comments

    Leave a Reply