News

อ.ส.ค.ผงาดข้ามปี !! ยกเครื่องโรงงานผลิตทั่วประเทศเตรียมขึ้นแท่นผู้นำอุตสาหกรรมนมไทยและอาเซียน

16/09/2018

 

อ.ส.ค. ผงาดข้ามปียกเครื่องโรงงานผลิตทั่วประเทศ–ปรับแผนรัฐวิสาหกิจให้ทันสมัย หวังดันยอด“นมวัวแดง”ทะลุหมื่นล้านปีหน้าและ 12,000 ล้านบาทในปี 64 พร้อมเดินหน้าเขี้ยวเล็บตัวแทนจำหน่ายสินค้า กลุ่มตลาด Traditional  Trade ขึ้นแท่นสมาร์ทเอเย่นต์สร้างจุดแข็งทางการตลาดและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแบรนด์ไทย-เดนมาร์คให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคครอบคลุมทุกพื้นที่  

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   กล่าวว่า   หลังจาก อ.ส.ค.งัดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดปี 61 ส่งผลให้ 9 เดือนที่ผ่านมาสามารถผลักดันยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คได้กว่า 9,700 ล้านบาทหรือคิดเป็น 97 % จากที่วางเป้าหมายไว้   ส่วนปี 62ได้วางเป้าทำยอดขายเพิ่ม 6% หรือประมาณ11,177 ล้านบาท และภายในปี 64 จะผลักดันให้ได้ 12,000 ล้านบาท  ซึ่งในปีหน้า อ.ส.ค.ได้เตรียมปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเข้มข้นขึ้นไปอีกโดยยึดแผนวิสาหกิจระยะ 5ปี (2560–2564) เป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติภายในปี 64  รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คผงาดก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมนมไทยในประเทศและอาเซียนอีกด้วย

   อย่างไรก็ตาม  เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนมที่มีแนวโน้มความรุนแรงในอนาคต ในปี้นี้ อ.ส.ค. ได้เพิ่มเพิ่มศักยภาพกำลังผลิตด้วยการติดตั้งเครื่องบรรจุนม UHT แบบไฮสปีด (High Speed) เพิ่มเติมจำนวน 2 เครื่อง ที่โรงงานนม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกำลังการผลิต 24,000 กล่อง/ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าเครื่องบรรจุเดิมที่เป็นแบบโลว์สปีด (Low peed) ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้วางเป้าให้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คเติบโตอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังได้ปรับปรุงและพัฒนารูปทรงกล่องนมไทย-เดนมาร์ครูปแบบใหม่ทรงสลิมลีฟ (Tetra Brik Aseptic Slim Leaf) ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตรให้มีความแปลกใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดูทันสมัยหยิบใช้งานง่าย ช่วยกระตุ้นความรู้สึกของผู้บริโภค  ให้อยากใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วยอีกทั้งช่วยตอบโจทย์ความต้องการและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและรองรับเทรนด์การบริโภคนมภายในประเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมเย็น (Refrigerated Milk)   อาทิ นมพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ต นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ดริ๊งกิ้งโยเกิร์ต ไอศกรีม ร้านนมไทย-เดนมาร์คในสถาบันการศึกษา และร้านนมไทย-เดนมาร์ค Milk Land เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์การบริโภคของต่างประเทศ ซึ่งนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์นมเย็นกันมาก  นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังมีแผนผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คสู่ผู้นำผลิตภัณฑ์นม  โดยวางเป้ามีส่วนแบ่งตลาดนมทั่วไปในประเทศเติบโตขึ้น ประมาณ 2%  ต่อปี และมีแผนเร่งพัฒนาศักยภาพตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor /Agent) ในกลุ่มตลาด Traditional Trade หรือ TT เพิ่มขึ้น 5%ต่อปี  จากปัจจุบันมีทั่วประเทศ 50 ราย   เพื่อยกระดับเป็นสมาร์ทเอเย่นต์ (Smart Agent)มุ่งให้เป็นทีมตลาดที่แข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคครอบคลุมทุกพื้นที่   รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ส่วนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เร็วๆนี้อ.ส.ค.ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคภายใต้ตราสินค้า ไทย-เดนมาร์คมอร์แกนิค โดยก่อนหน้านี้ได้ออกผลิตภัณฑ์นมมอร์แกนิคพาสเจอร์ไรส์ ออกชิมลางในตลาด และได้รับผลการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การออกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มอร์แกนิค เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม  ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์เชิงคุณภาพ ใหักับสินค้าและองค์กร และเมื่อเร็วๆนี้ทาง อ.ส.ค. ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตออร์แกนิค 2 รสชาติใหม่ ได้แก่ รสธรรมชาติ และรสน้ำผึ้งออร์แกนิค สนนราคา 30 บาท/กระปุก นำออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกน Happy Cows , Healthy Milk , Happy Earth  โดยวางเป้าสำหรับตลาดนมออร์แกนิคเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)  เป็นกลุ่มคนชั้นกลางช่วงวัย 30 ปีขึ้นไปที่เริ่มใส่ใจสุขภาพของตัวเองและครอบครัว รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม Lactose Free ซึ่งจะออกวางจำหน่ายในเร็วๆนี้ 

             นอกจากนี้  จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง โคนมควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ อ.ส.ค. สามารถคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ“รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น”ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร” หลังผนึกความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award ประจำปี 2561 ซึ่งถือเป็นการ คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 4 ปีซ้อนของอ.ส.ค.

No Comments

    Leave a Reply